Standard Svensk standard · SS-ISO 22192:2021

Bunkring av marint bränsle med Coriolis massflödesmätare (MFM) (ISO 22192:2021, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 22192:2021

Bunkring av marint bränsle med Coriolis massflödesmätare (MFM) (ISO 22192:2021, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies procedures and requirements for the transfer of bunkers to vessels by bunker tankers using the Coriolis mass flow meter (MFM) system. It encompasses the process leading to the approval of the MFM system as installed on bunker tankers and post-approval bunkering operation. It covers terminology, specifications, requirements and procedures on metrology, system integrity, metering system selection and installation, MFM system verification, bunker delivery and dispute handling.


NOTE Local and international regulations, such as the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL) can apply.


Ämnesområden

Volymmätning och tillhörande utrustning (75.180.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 22192:2021

Bunkring av marint bränsle med Coriolis massflödesmätare (MFM) (ISO 22192:2021, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kalibrering, mätning och provtagning av flytande och gasformiga bränslen, SIS/TK 411

Internationell titel: Bunkering of marine fuel using the Coriolis mass flow meter (MFM) system (ISO 22192:2021, IDT)

Artikelnummer: STD-80031609

Utgåva: 1

Fastställd: 2021-10-08

Antal sidor: 60