Standard Svensk standard · SS-ISO 13740

Råolja och petroleumprodukter - Bestämning vid transferering - Tillämpning av erfarenhetsfaktorer vid lastning (VEFL) och lossning (VEFD) av oceangående fartyg

Status: Gällande

Ämnesområden

Volymmätning och tillhörande utrustning (75.180.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kalibrering, mätning och provtagning av flytande och gasformiga bränslen, SIS/TK 411

Internationell titel: Crude petroleum and petroleum products - Transfer accountability - Assessment of vessel experience factor of loading (VEFL) and vessel experience factor on discharging (VEFD) of ocean-going tanker vessels

Artikelnummer: STD-24029

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-11-20

Antal sidor: 12