Standard Svensk standard · SS-EN ISO 20623:2018

Petroleum och relaterade produkter - Bestämning av extremtrycks(EP)- och slitagemotstånds(AW)- egenskaper för smörjmedel - Fyrkuletest (europeiska förhållanden) (ISO 20623:2017)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 20623:2018

Petroleum och relaterade produkter - Bestämning av extremtrycks(EP)- och slitagemotstånds(AW)- egenskaper för smörjmedel - Fyrkuletest (europeiska förhållanden) (ISO 20623:2017)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies procedures for the measurement of the extreme pressure (EP) and antiwear properties of liquid lubricants (categories C, D, F, G, H, M, P of ISO 6743-99), lubricating greases (ISO 6743-9, category X) and other consistent lubricants.
The test conditions are not intended to simulate particular service conditions, but to provide information over a range of standard conditions for the purpose of research, development, quality control and fluid ranking. The output is used inlubricant specifications.

Ämnesområden

Petroleumprodukter, allmänt (75.080) Smörjmedel (75.100)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 20623:2018

Petroleum och relaterade produkter - Bestämning av extremtrycks(EP)- och slitagemotstånds(AW)- egenskaper för smörjmedel - Fyrkuletest (europeiska förhållanden) (ISO 20623:2017)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Smörjmedel och hydraulvätskor, SIS/TK 416

Internationell titel: Petroleum and related products - Determination of the extreme-pressure and anti-wear properties of lubricants - Four-ball method (European conditions) (ISO 20623:2017)

Artikelnummer: STD-80001148

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-02-12

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-EN ISO 20623