Standard Svensk standard · SS-EN ISO 20623

Petroleum och relaterade produkter - Bestämning av slitagemotstånds- och högtrycksegenskaper för vätskor - Fyrkuletest (Europeiska förhållanden ) (ISO 20623:2003)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 20623:2018
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 20623

Petroleum och relaterade produkter - Bestämning av slitagemotstånds- och högtrycksegenskaper för vätskor - Fyrkuletest (Europeiska förhållanden ) (ISO 20623:2003)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies procedures for the measurement of the extreme-pressure (EP) and antiwear properties of lubricating oils and fluids by means of the four ball machine. The conditions of test are those that apply in Europe and other areas that have similar electrical supply characteristics (200 V to 250 V, 50 Hz). In North America, the conditions of test are slightly different, but provide a similar ranking of the lubricating properties of fluids. The test conditions are not intended to simulate particular service conditions, but to provide information over a range of standard conditions for the purpose of research, development, quality control and fluid ranking. The output is used in lubricant specifications.

Ämnesområden

Petroleumprodukter, allmänt (75.080)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 20623

Petroleum och relaterade produkter - Bestämning av slitagemotstånds- och högtrycksegenskaper för vätskor - Fyrkuletest (Europeiska förhållanden ) (ISO 20623:2003)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Miljö och energi

Internationell titel: Petroleum and related products - Determination of the extreme-pressure and anti-wear properties of fluids - Four ball method (European conditions) (ISO 20623:2003)

Artikelnummer: STD-35004

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-12-19

Antal sidor: 21

Ersätts av: SS-EN ISO 20623:2018