Standard Svensk standard · SS 155470:2020

Smörjmedel, industrioljor och liknande produkter (Klass L) - Krav för miljöanpassade smörjfetter (familj X)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 155470:2020

Smörjmedel, industrioljor och liknande produkter (Klass L) - Krav för miljöanpassade smörjfetter (familj X)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Detta dokument specificerar krav på hälso- och miljöegenskaper hos miljöanpassade smörjfetter och deras
beteckning.
Dessa krav gäller endast oanvänt smörjfett.
ANM. Smörjfett som har använts kan ha förändrade egenskaper.
Detta dokument specificerar inte tekniska krav på smörjfetter.

This document specifies requirements on health and environmental properties for environmentally acceptable
lubricating greases and their designation.
These requirements apply only to unused lubricating grease.
NOTE Lubricating grease that has been used may have altered properties.
This document does not specify technical requirements on lubricating greases.

Ämnesområden

Smörjmedel (75.100)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 155470:2020

Smörjmedel, industrioljor och liknande produkter (Klass L) - Krav för miljöanpassade smörjfetter (familj X)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Smörjmedel och hydraulvätskor, SIS/TK 416

Internationell titel: Lubricants, industrial oil and related products (Class L) - Requirements for environmentally acceptable lubricating greases (family X)

Artikelnummer: STD-80021937

Utgåva: 3

Fastställd: 2020-05-12

Antal sidor: 28

Ersätter: SS 155470 , SS 155470/Tillägg:2018