Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6974-4

Naturgas - Bestämning av sammansättning med definierad osäkerhet genom gaskromatografisk metod - Del 4: Bestämning av kväve, koldioxid och kolväten och C1 till C5 och C6+kolväten för ett laboratorie- och styranslutet mätningssystem genom användning av två packade kolonner (ISO 6974-4:2000)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6974-4

Naturgas - Bestämning av sammansättning med definierad osäkerhet genom gaskromatografisk metod - Del 4: Bestämning av kväve, koldioxid och kolväten och C1 till C5 och C6+kolväten för ett laboratorie- och styranslutet mätningssystem genom användning av två packade kolonner (ISO 6974-4:2000)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 6974 describes a gas chromatographic method for the quantitative determination of natural gas constituents using a two-column system. This method is applicable to determinations made in on-line processes or in the laboratory. It is applicable to the analysis of gases containing constituents within the mole fraction ranges given in Table 1. These ranges do not represent the limits of detection, but the limits within which the stated precision of the method applies. Although one or more components in a sample may not be detected present, the method can still be applicable.
This part of ISO 6974 is only applicable if used in conjunction with parts 1 and 2 of ISO 6974.

Ämnesområden

Naturgas (75.060)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6974-4

Naturgas - Bestämning av sammansättning med definierad osäkerhet genom gaskromatografisk metod - Del 4: Bestämning av kväve, koldioxid och kolväten och C1 till C5 och C6+kolväten för ett laboratorie- och styranslutet mätningssystem genom användning av två packade kolonner (ISO 6974-4:2000)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provning av flytande och gasformiga bränslen, SIS/TK 413

Internationell titel: Natural gas - Determination of composition with defined uncertainty by gas chromtography - Part 4: Determination of nitrogen, carbon dioxide and C1 to C5 and C6+ hydrocarbons for a laboratory and on-line measuring system using two packed columns (ISO 6974-4:2000)

Artikelnummer: STD-31908

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-01-11

Antal sidor: 17