Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3679:2022

Bestämning av temperatur för flamma/ingen-flamma och flampunkt - Metod med snabb jämvikt i sluten degel (ISO 3679:2022)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3679:2022

Bestämning av temperatur för flamma/ingen-flamma och flampunkt - Metod med snabb jämvikt i sluten degel (ISO 3679:2022)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document describes three procedures (A, B and C) covering determinations of flash no-flash and flash point.
Rapid equilibrium procedures A and B are applicable to flash no-flash and flash point tests of paints, including water-borne paints, varnishes, binders for paints and varnishes, adhesives, solvents, petroleum products including aviation turbine, diesel and kerosene fuels, fatty acid methyl esters and related products over the temperature range –30 °C to 300 °C. The rapid equilibrium procedures are used to determine whether a product will or will not flash at a specified temperature (flash no-flash procedure A) or the flash point of a sample (procedure B). When used in conjunction with the flash detector (A.1.6), this document is also suitable to determine the flash point of fatty acid methyl esters (FAME). The validity of the precision is given in Table 2.
Non-equilibrium procedure C is applicable to petroleum products including aviation turbine, diesel and kerosine fuels, and related petroleum products, over the temperature range –20 °C to 300 °C. The non-equilibrium procedure is automated to determine the flash point. Precision has been determined over the range 40 °C to 135 °C.
For specifications and regulations, procedures A or B are routinely used (see 10.1.1).

Ämnesområden

Petroleumprodukter, allmänt (75.080) Färg och lack (87.040)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3679:2022

Bestämning av temperatur för flamma/ingen-flamma och flampunkt - Metod med snabb jämvikt i sluten degel (ISO 3679:2022)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provning av flytande och gasformiga bränslen, SIS/TK 413

Internationell titel: Determination of flash point - Method for flash no-flash and flash point by small scale closed cup tester (ISO 3679:2022)

Artikelnummer: STD-80039609

Utgåva: 3

Fastställd: 2022-11-28

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-EN ISO 3679:2015