Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3679:2015

Bestämning av temperatur för flamma/ingen-flamma och flampunkt - Metod med snabb jämvikt i sluten degel (ISO 3679:2015)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 3679:2022
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3679:2015

Bestämning av temperatur för flamma/ingen-flamma och flampunkt - Metod med snabb jämvikt i sluten degel (ISO 3679:2015)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies procedures for flash point tests, within the temperature range of –30 °C to 300 °C, for paints, including water-borne paints, varnishes, binders for paints and varnishes, adhesives, solvents, petroleum, and related products. The procedures are used to determine whether a product will or will not flash at a specified temperature (flash no-flash Procedure A) or the flash point of a sample (Procedure B). When used in conjunction with the flash detector (A.1.6), this International Standard is also suitable to determine the flash point of fatty acid methyl esters (FAME).

Ämnesområden

Petroleumprodukter, allmänt (75.080) Färg och lack (87.040)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3679:2015

Bestämning av temperatur för flamma/ingen-flamma och flampunkt - Metod med snabb jämvikt i sluten degel (ISO 3679:2015)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provning av flytande och gasformiga bränslen, SIS/TK 413

Internationell titel: Determination of flash no-flash and flash point - Rapid equilibrium closed cup method (ISO 3679:2015)

Artikelnummer: STD-105851

Utgåva: 2

Fastställd: 2015-03-08

Antal sidor: 36

Ersätter: SS-EN ISO 3680:2004 , SS-EN ISO 3679:2004

Ersätts av: SS-EN ISO 3679:2022