Handbok

Vägledning till Rostgradsboken - ISO 8501-1

Köp

Pris: 695 SEK
standard ikon

Papper

Denna vägledning beskriver hur man med hjälp av ISO-standard ISO 8501-1 kan precisera och utvärdera ytors renhet före rostskyddsmålning. Den är ett hjälpmedel för konstruktörer och underhållsansvariga som skall precisera krav på rostskyddsmålningssystem samt för dem som utför förbehandling och rostskyddsmålning. Vägledningen lotsar dig fram i denna standard och ger hänvisning till andra standarder av intresse vid användningen av ISO 8501-1.

Ämnesområden

Färg och lack (87.040) Ytrengöring (25.220.10)


Köp

Handbok

Vägledning till Rostgradsboken - ISO 8501-1
Pris: 695 SEK
standard ikon

Papper

Produktinformation

Språk: Svenska

Artikelnummer: BCK-63088

Beteckning: SIS HB 85

Utgåva: 1

Utgiven: 2007-11-28

Antal sidor: 50

Förlag: SIS Förlag AB