Standard Svensk standard · SS-EN 14538:2006

Fett och oljederivater - Fettsyrametylester (FAME) - Bestämning av Ca, K, Mg och Na-halt med optiskemissionspektral analys med ICP

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14538:2006

Fett och oljederivater - Fettsyrametylester (FAME) - Bestämning av Ca, K, Mg och Na-halt med optiskemissionspektral analys med ICP
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a procedure for the direct determination of the soap building elements Calcium (Ca), Magnesium (Mg), Sodium (Na) and Potassium (K) in fatty acid methyl esters (FAME) by ICP OES at levels of about 1 mg/kg to 10 mg/kg.

Ämnesområden

Animaliska och vegetabiliska oljor och fetter (67.200.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14538:2006

Fett och oljederivater - Fettsyrametylester (FAME) - Bestämning av Ca, K, Mg och Na-halt med optiskemissionspektral analys med ICP
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provning av flytande och gasformiga bränslen, SIS/TK 413

Internationell titel: Fat and oil derivatives - Fatty acid methyl ester (FAME) - Determination of Ca, K, Mg and Na content by optical emission spectral analysis with inductively coupled plasma (ICP OES)

Artikelnummer: STD-45668

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-06-26

Antal sidor: 9