Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16960:2014

Naturgas - Bestämning av svavelföreningar - Bestämning av totalsvavel med oxidativ mikrocoulometrimetod (ISO 16960:2014)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16960:2014

Naturgas - Bestämning av svavelföreningar - Bestämning av totalsvavel med oxidativ mikrocoulometrimetod (ISO 16960:2014)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies a method for the determination of total sulfur in the range from 1 mg/m3 to 200 mg/m3 in pipeline natural gas by oxidative microcoulometry. Natural gas with sulfur contents above 200 mg/m3 can be analysed after dilution with a suitable sulfur-free solvent.

Ämnesområden

Naturgas (75.060)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16960:2014

Naturgas - Bestämning av svavelföreningar - Bestämning av totalsvavel med oxidativ mikrocoulometrimetod (ISO 16960:2014)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provning av flytande och gasformiga bränslen, SIS/TK 413

Internationell titel: Natural gas - Determination of sulfur compounds - Determination of total sulfur by oxidative microcoulometry method (ISO 16960:2014)

Artikelnummer: STD-103239

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-10-19

Antal sidor: 20