Standard Svensk standard · SS-EN 12766-3:2004/AC:2007

Petroleumprodukter och använda oljor - Bestämning av PCB och relaterade produkter - Del 3: Bestämning av halten polyklorerade terfenyler (PCT) och polyklorerade bensyltoluener (PCBT) med gaskromatografi (GC) med ECD-detektor

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12766-3:2004/AC:2007

Petroleumprodukter och använda oljor - Bestämning av PCB och relaterade produkter - Del 3: Bestämning av halten polyklorerade terfenyler (PCT) och polyklorerade bensyltoluener (PCBT) med gaskromatografi (GC) med ECD-detektor
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 0 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Petroleumprodukter, allmänt (75.080) Smörjmedel (75.100)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12766-3:2004/AC:2007

Petroleumprodukter och använda oljor - Bestämning av PCB och relaterade produkter - Del 3: Bestämning av halten polyklorerade terfenyler (PCT) och polyklorerade bensyltoluener (PCBT) med gaskromatografi (GC) med ECD-detektor
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 0 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provning av flytande och gasformiga bränslen, SIS/TK 413

Internationell titel: Petroleum products and used oils - Determination of PCBs and related products - Part 3: Determination and quantification of polychlorinated terphenyls (PCT) and polychlorinated benzyl toluenes (PCBT) content by gas chromatography (GC) using an electron capture detector (EDC)

Artikelnummer: STD-60193

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-03-12

Antal sidor: 3

Korrigerar: SS-EN 12766-3:2004