Standard Svensk standard · SS-EN 12766-3:2004

Petroleumprodukter och använda oljor - Bestämning av PCB och relaterade produkter - Del 3: Bestämning av halten polyklorerade terfenyler (PCT) och polyklorerade bensyltoluener (PCBT) med gaskromatografi (GC) med ECD-detektor

Status: Gällande

· Korrigeras av: SS-EN 12766-3:2004/AC:2007
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12766-3:2004

Petroleumprodukter och använda oljor - Bestämning av PCB och relaterade produkter - Del 3: Bestämning av halten polyklorerade terfenyler (PCT) och polyklorerade bensyltoluener (PCBT) med gaskromatografi (GC) med ECD-detektor
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a method of test for the determination of polychlorinated terphenyls (PCT) and polychlorinated benzyl toluenes (PCBT) in petroleum products and related materials by means of a specified gas chromatographic separation procedure. Following the gas chromatographic separation, quantification procedures are described for PCT Aroclor 5442, PCT Aroclor 5460 and PCBT (Ugilec 141).
This document is applicable to unused, used and treated (e.g. dechlorinated) petroleum products including synthetic lubricating oils, to petroleum products and synthetic lubricating oils suitably recovered from other materials (e.g. from waste materials) and to mixtures of vegetable oils.
NOTE 1 This document has been developed as an extension of EN 12766 Parts 1 and 2 to provide a method of determining the total PCB content in accordance with Articles 2, 3 and 4 of EC Directive 96/59/EC [1]. The total PCB content is calculated by summation of PCB content, determined according to EN 12766-2, and PCTs and PCBTs according to this document.

Ämnesområden

Petroleumprodukter, allmänt (75.080) Smörjmedel (75.100)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12766-3:2004

Petroleumprodukter och använda oljor - Bestämning av PCB och relaterade produkter - Del 3: Bestämning av halten polyklorerade terfenyler (PCT) och polyklorerade bensyltoluener (PCBT) med gaskromatografi (GC) med ECD-detektor
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provning av flytande och gasformiga bränslen, SIS/TK 413

Internationell titel: Petroleum products and used oils - Determination of PCBs and related products - Part 3: Determination and quantification of polychlorinated terphenyls (PCT) and polychlorinated benzyl toluenes (PCBT) content by gas chromatography (GC) using an electron capture detector (ECD)

Artikelnummer: STD-38185

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-12-10

Antal sidor: 24