Standard Svensk standard · SS-EN 15488:2007

Etanol som blandningskomponent i bensin - Bestämning av kopparhalt genom atomabsorption med grafitugnsspektrometri

Status: Gällande

Omfattning
This standard specifies a procedure for the determination of copper content in ethanol from 0,07 mg/kg to 0,20 mg/kg using graphite furnace atomic absorption spectrometry.

Ämnesområden

Alkoholer, etrar (71.080.60) Flytande bränslen (75.160.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provning av flytande och gasformiga bränslen, SIS/TK 413

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-62957

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-09-03

Antal sidor: 12