Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6978-2:2005/AC:2017

Naturgas - Bestämning av kvicksilver - Del 2: Provtagning av kvicksilver genom amalgamering på guld/platinalegering (ISO 6978-2:2003/Cor 2:2006)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6978-2:2005/AC:2017

Naturgas - Bestämning av kvicksilver - Del 2: Provtagning av kvicksilver genom amalgamering på guld/platinalegering (ISO 6978-2:2003/Cor 2:2006)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 0 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 6978 specifies a method for the determination of total mercury content of pipeline quality natural gas using a sampling method by amalgamation on gold/platinum (Au/Pt) alloy thread. This method is applicable to the sampling of raw natural gas when no condensation is present. At atmospheric pressure, this method is suitable for the determination of mercury content within the range of 0,01 µg/m3 to 100 µg/m3 in natural gas samples. At higher pressures (up to 8 MPa), this sampling method is suitable for the determination of mercury contents within the range of 0,001 µg/m3 to 1 µg/m3. The collected mercury is determined by measuring the absorbance or fluorescence of mercury vapour at 253,7 nm.
NOTE ISO 6978-1 gives a sampling method suitable for the determination of mercury contents in natural gas by chemisorption on iodine-impregnated silica gel for the working range of 0,1 µg/m3 to 5000 µg/m3 for sampling at pressures up to 40 MPa.

Ämnesområden

Naturgas (75.060)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6978-2:2005/AC:2017

Naturgas - Bestämning av kvicksilver - Del 2: Provtagning av kvicksilver genom amalgamering på guld/platinalegering (ISO 6978-2:2003/Cor 2:2006)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 0 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provning av flytande och gasformiga bränslen, SIS/TK 413

Internationell titel: Natural gas - Determination of mercury - Part 2: Sampling of mercury by amalgamation on gold/platinum alloy - Technical Corrigendum 2 (ISO 6978-2:2003/Cor 2:2006)

Artikelnummer: STD-8024956

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-02-08

Antal sidor: 8

Korrigerar: SS-EN ISO 6978-2:2005