Standard Svensk standard · SS-EN 15837:2009

Etanol som blandningskomponent i bensin - Bestämning av halt fosfor, koppar och svavel - Direktmetod med optisk induktivt kopplad plasmaemissionspektrometri (ICP OES)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15837:2009

Etanol som blandningskomponent i bensin - Bestämning av halt fosfor, koppar och svavel - Direktmetod med optisk induktivt kopplad plasmaemissionspektrometri (ICP OES)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies an inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP OES) method for the direct determination of elements content in ethanol, namely phosphorus in the range (0,13 to 1,90) mg/kg, copper in the range (0,050 to 0,300) mg/kg, and sulfur in the range (2,0 to 15,0) mg/kg. WARNING — The use of this method may involve hazardous equipment, materials and operations. This method does not purport to address to all of the safety problems associated with its use, but it is the responsibility of the user to search and establish appropriate safety and health practices and determine the applicability of regulatory limitations prior to use. NOTE For the purposes of this document, the terms “% (m/m)” and "% (V/V)" are used to represent respectively the mass fraction (w) and volume fraction (?).

Ämnesområden

Alkoholer, etrar (71.080.60) Flytande bränslen (75.160.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15837:2009

Etanol som blandningskomponent i bensin - Bestämning av halt fosfor, koppar och svavel - Direktmetod med optisk induktivt kopplad plasmaemissionspektrometri (ICP OES)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provning av flytande och gasformiga bränslen, SIS/TK 413

Internationell titel: Ethanol as a blending component for petrol - Determination of phosphorus, copper and sulfur content - Direct method by inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP OES)

Artikelnummer: STD-72088

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-12-17

Antal sidor: 20