Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4259-1:2017

Petroleum och liknande produkter - Precision hos provningsmetoder och resultat - Del 1: Bestämning av precisionsdata i relation till provningsmetoder (ISO 4259-1:2017)

Status: Gällande

· Tillägg: SS-EN ISO 4259-1:2017/A1:2019 , SS-EN ISO 4259-1:2017/A2:2020
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4259-1:2017

Petroleum och liknande produkter - Precision hos provningsmetoder och resultat - Del 1: Bestämning av precisionsdata i relation till provningsmetoder (ISO 4259-1:2017)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 887 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 887 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 4 619,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 4259-1:2017 specifies the methodology for the design of an Interlaboratory Study (ILS) and calculation of precision estimates of a test method specified by the study. In particular, it defines the relevant statistical terms (Clause 3), the procedures to be adopted in the planning of ILS to determine the precision of a test method (Clause 4), and the method of calculating the precision from the results of such a study (Clauses 5 and 6).
The procedures in ISO 4259-1:2017 have been designed specifically for petroleum and petroleum related products, which are normally considered as homogeneous. However, the procedures described in ISO 4259-1:2017 can also be applied to other types of homogeneous products. Careful investigations are necessary before applying ISO 4259-1:2017 to products for which the assumption of homogeneity can be questioned.

Ämnesområden

Petroleumprodukter, allmänt (75.080)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4259-1:2017

Petroleum och liknande produkter - Precision hos provningsmetoder och resultat - Del 1: Bestämning av precisionsdata i relation till provningsmetoder (ISO 4259-1:2017)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 887 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 887 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 4 619,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provning av flytande och gasformiga bränslen, SIS/TK 413

Internationell titel: Petroleum and related products - Precision of measurement methods and results - Part 1: Determination of precision data in relation to methods of test (ISO 4259-1:2017)

Artikelnummer: STD-8030084

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-12-14

Antal sidor: 92

Ersätter: SS-EN ISO 4259:2006