Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 16885:2015

Flytande petroleumprodukter - Utredning av provningsmetod för mätning av oxidationsstabiliteten hos diesel och diesel/FAME-blandningar genom bestämning av syratal efter åldring

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 16885:2015

Flytande petroleumprodukter - Utredning av provningsmetod för mätning av oxidationsstabiliteten hos diesel och diesel/FAME-blandningar genom bestämning av syratal efter åldring
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This Technical Report describes the investigation into the development of a standard test method to determine oxidation stability of diesel fuel and fatty acid methyl ester (FAME) blends in diesel by the use of determining the acid number after ageing at elevated temperature. It provides conclusions following this work that have been discussed by CEN. The result thereof is that no European Standard has been developed.

Ämnesområden

Flytande bränslen (75.160.20)


Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 16885:2015

Flytande petroleumprodukter - Utredning av provningsmetod för mätning av oxidationsstabiliteten hos diesel och diesel/FAME-blandningar genom bestämning av syratal efter åldring
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provning av flytande och gasformiga bränslen, SIS/TK 413

Internationell titel: Liquid petroleum products - Investigation on test method for measurement of the oxidation stability of diesel and diesel/FAME blends by Acid Number after ageing

Artikelnummer: STD-8017110

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-11-03

Antal sidor: 40