Standard Svensk standard · SS-EN 15489:2007

Etanol som blandningskomponent i bensin - Bestämning av vattenhalt - Metod med Karl Fischer titrimetrisk coulometri

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a method for the direct determination of water in ethanol to be used in gasoline blends. It is applicable to ethanol having water contents in the range 0,039 % (m/m) to 0,500 % (m/m).

Ämnesområden

Alkoholer, etrar (71.080.60) Flytande bränslen (75.160.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provning av flytande och gasformiga bränslen, SIS/TK 413

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-62958

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-09-03

Antal sidor: 10