Standard Svensk standard · SS-EN 16476:2014

Flytande petroleumprodukter - Bestämning av natrium, kalium, kalcium, fosfor, koppar och zink i dieselbränsle - Metod via optisk emissionsspektrometri med induktivt kopplad plasma (ICP OES)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16476:2014

Flytande petroleumprodukter - Bestämning av natrium, kalium, kalcium, fosfor, koppar och zink i dieselbränsle - Metod via optisk emissionsspektrometri med induktivt kopplad plasma (ICP OES)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies an inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP OES) method for the determination of sodium, potassium, calcium, phosphorus, copper and zinc concentrations of diesel fuels, including those containing up to 30 % (V/V) fatty acid methyl ester (FAME), in the range detailed in Table 1. These six elements are considered as the most essential ash forming elements.

Ämnesområden

Flytande bränslen (75.160.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16476:2014

Flytande petroleumprodukter - Bestämning av natrium, kalium, kalcium, fosfor, koppar och zink i dieselbränsle - Metod via optisk emissionsspektrometri med induktivt kopplad plasma (ICP OES)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provning av flytande och gasformiga bränslen, SIS/TK 413

Internationell titel: Liquid petroleum products - Determination of Sodium, Potassium, Calcium, Phosphorus, Copper and Zinc contents in diesel fuel - Method via Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry (ICP OES)

Artikelnummer: STD-102012

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-05-26

Antal sidor: 24