Standard Svensk standard · SS-EN ISO 2592:2017

Petroleum och relaterade produkter - Bestämning av flampunkt och brinnpunkt - Metod med öppen degel enligt Cleveland (ISO 2592:2017)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 2592:2017

Petroleum och relaterade produkter - Bestämning av flampunkt och brinnpunkt - Metod med öppen degel enligt Cleveland (ISO 2592:2017)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 2592:2017 specifies a procedure for the determination of flash and fire points of petroleum products using the Cleveland open cup apparatus. It is applicable to petroleum products having open cup flash points between 79 °C and 400 °C, except fuel oils which are most commonly tested by the closed cup procedure described in ISO 2719.

Ämnesområden

Petroleumprodukter, allmänt (75.080)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 2592:2017

Petroleum och relaterade produkter - Bestämning av flampunkt och brinnpunkt - Metod med öppen degel enligt Cleveland (ISO 2592:2017)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provning av flytande och gasformiga bränslen, SIS/TK 413

Internationell titel: Petroleum and related products - Determination of flash and fire points - Cleveland open cup method (ISO 2592:2017)

Artikelnummer: STD-8029021

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-10-17

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-EN ISO 2592