Standard Svensk standard · SS-EN ISO 18363-4:2021

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor - Bestämning av klorpropandiol med fettsyrabindningar (MCPD) och glycidol genom gaskromatografi eller masspektrometri (GC/MS) - Del 4: Metod med snabb alkalisk transesterifiering och mätning av 2-MCPD, 3-MCPD och glycidol med GC-MS/MS (ISO/DIS 18363-4:2020)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 18363-4:2021

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor - Bestämning av klorpropandiol med fettsyrabindningar (MCPD) och glycidol genom gaskromatografi eller masspektrometri (GC/MS) - Del 4: Metod med snabb alkalisk transesterifiering och mätning av 2-MCPD, 3-MCPD och glycidol med GC-MS/MS (ISO/DIS 18363-4:2020)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 18363 describes a rapid procedure for the simultaneous determination of 2-MCPD esters (bound 2-MCPD), 3-MCPD esters (bound 3-MCPD) and glycidyl esters (bound glycidol) in a single assay, based on alkaline catalysed ester cleavage and derivatization of cleaved (free) analytes with phenylboronic acid (PBA) prior to GC-MS/MS analysis.
This method is applicable to solid and liquid fats and oils. This part of ISO 18363 can also apply to animal fats and used frying oils and fats, but a validation study must be undertaken before the analysis of these matrices.
Milk and milk products (or fat coming from milk and milk products) are excluded from the scope of this international standard.

Ämnesområden

Animaliska och vegetabiliska oljor och fetter (67.200.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 18363-4:2021

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor - Bestämning av klorpropandiol med fettsyrabindningar (MCPD) och glycidol genom gaskromatografi eller masspektrometri (GC/MS) - Del 4: Metod med snabb alkalisk transesterifiering och mätning av 2-MCPD, 3-MCPD och glycidol med GC-MS/MS (ISO/DIS 18363-4:2020)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provning av flytande och gasformiga bränslen, SIS/TK 413

Internationell titel: Animal and vegetable fats and oils - Determination of fatty-acid-bound chloropropanediols (MCPDs) and glycidol by GC/MS - Part 4: Method using fast alkaline transesterification and measurement for 2-MCPD, 3-MCPD and glycidol by GC-MS/MS (ISO/DIS 18363-4:2020)

Artikelnummer: STD-80031098

Utgåva: 1

Fastställd: 2021-09-06

Antal sidor: 36