Standard Svensk standard · SS 155173:2016

Eldningsoljor - Bestämning av xylenekvivalent

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 155173:2016

Eldningsoljor - Bestämning av xylenekvivalent
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard specificerar en provningsmetod som kan ge underlag för bedömning av eldningsoljors bland-barhet genom prövning av deras förmåga att lösa sig med ett aromatiskt lösningsmedel.Vid tillämpning av denna standard används uttrycket ”% (V/V)” för att representera volymfraktion.

Ämnesområden

Petroleumprodukter, allmänt (75.080)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 155173:2016

Eldningsoljor - Bestämning av xylenekvivalent
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Provning av flytande och gasformiga bränslen, SIS/TK 413

Internationell titel: Fuel oils - Determination of xylene equivalent

Artikelnummer: STD-8023923

Utgåva: 2

Fastställd: 2016-12-05

Antal sidor: 12

Ersätter: SS 155173