Standard Svensk standard · SS-EN ISO 2611-1:2024

Analys av naturgas – Biometan – Bestämning av halogenerade föreningar – Del 1: Halten HCl och HF med jonkromatografi (ISO 2611-1:2023, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 2611-1:2024

Analys av naturgas – Biometan – Bestämning av halogenerade föreningar – Del 1: Halten HCl och HF med jonkromatografi (ISO 2611-1:2023, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a method for the determination of the concentration of hydrochloric acid (HCl) and hydrofluoric acid (HF) in biomethane, after absorption on an alkali-impregnated quartz fibre filtre or in a sorbent trap, by ion chromatography (IC) with conductimetric detection.
The method is applicable to biomethane for concentration levels for HCl from 0,07 mg/m3 to 35 mg/m3 and for HF from 0,07 mg/m3 to 20 mg/m3.
Unless stated otherwise, all concentrations in this document are given under standard reference conditions (see ISO 13443). Other conditions can be applied.
This method is also applicable to biogas. This method is intended to support conformity assessment of biomethane and biogas according to specifications, such as the EN 16723 series.

Ämnesområden

Naturgas (75.060)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 2611-1:2024

Analys av naturgas – Biometan – Bestämning av halogenerade föreningar – Del 1: Halten HCl och HF med jonkromatografi (ISO 2611-1:2023, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provning av flytande och gasformiga bränslen, SIS/TK 413

Internationell titel: Analysis of natural gas — Biomethane — Determination of halogenated compounds — Part 1: HCl and HF content by ion chromatography (ISO 2611-1:2023, IDT)

Artikelnummer: STD-82086885

Utgåva: 1

Fastställd: 2024-04-19

Antal sidor: 24