Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6974-2:2012

Naturgas - Bestämning av sammansättning med tillhörande osäkerhet genom gaskromatografi - Del 2: Osäkerhetsberäkningar (ISO 6974-2:2012)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6974-2:2012

Naturgas - Bestämning av sammansättning med tillhörande osäkerhet genom gaskromatografi - Del 2: Osäkerhetsberäkningar (ISO 6974-2:2012)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 6974 describes the process required to determine the uncertainty associated with the mole fraction for each component from a natural gas analysis in accordance with ISO 6974-1.

Ämnesområden

Naturgas (75.060)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6974-2:2012

Naturgas - Bestämning av sammansättning med tillhörande osäkerhet genom gaskromatografi - Del 2: Osäkerhetsberäkningar (ISO 6974-2:2012)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provning av flytande och gasformiga bränslen, SIS/TK 413

Internationell titel: Natural gas - Determination of composition and associated uncertainty by gas chromatography - Part 2: Uncertainty calculations (ISO 6974-2:2012)

Artikelnummer: STD-86413

Utgåva: 2

Fastställd: 2012-05-28

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-EN ISO 6974-2