Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13736:2021/A1:2022

Bestämning av flampunkt - Metod med sluten degel enligt Abel - Tillägg 1: Uppdatering av informationen om systematisk mätvariation (bias) (ISO 13736:2021/Amd 1:2022)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13736:2021/A1:2022

Bestämning av flampunkt - Metod med sluten degel enligt Abel - Tillägg 1: Uppdatering av informationen om systematisk mätvariation (bias) (ISO 13736:2021/Amd 1:2022)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 503 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 503 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 804,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a method for the determination of the manual and automated closed cup flash point of combustible liquids having flash points between –30,0 °C to 75,0 °C. However, the precision given for this method is only valid for flash points in the range −8,5 °C to 75,0 °C.
This document is not applicable to water-borne paints.
NOTE 1 Water borne paints can be tested using ISO 3679[1].
NOTE 2 See 9.1 for the importance of this test in avoiding loss of volatile materials.
NOTE 3 Liquids containing halogenated compounds can give anomalous results.
NOTE 4 The thermometer specified for the manual apparatus limits the upper test temperature to 70,0 °C.
NOTE 5 See 13.1 for more specific information related to precision.

Ämnesområden

Petroleumprodukter, allmänt (75.080) Färg och lack (87.040) Lösningsmedel (87.060.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13736:2021/A1:2022

Bestämning av flampunkt - Metod med sluten degel enligt Abel - Tillägg 1: Uppdatering av informationen om systematisk mätvariation (bias) (ISO 13736:2021/Amd 1:2022)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 503 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 503 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 804,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provning av flytande och gasformiga bränslen, SIS/TK 413

Internationell titel: Determination of flash point - Abel closed-cup method - Amendment 1: Bias statement update (ISO 13736:2021/Amd 1:2022)

Artikelnummer: STD-80037973

Utgåva: 1

Fastställd: 2022-09-19

Antal sidor: 12

Tillägg till: SS-EN ISO 13736:2021