Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6246:2017/A1:2019

Petroleumprodukter - Hartstal hos destillatbränslen - Indunstningsmetoden - Tillägg 1: Renhetskrav för n-heptan (ISO 6246:2017/Amd 1:2019)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6246:2017/A1:2019

Petroleumprodukter - Hartstal hos destillatbränslen - Indunstningsmetoden - Tillägg 1: Renhetskrav för n-heptan (ISO 6246:2017/Amd 1:2019)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 503 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 503 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 804,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 6246:2017 specifies a method for determining the existent gum content of aviation fuels and the gum content of motor gasoline or other volatile distillates. It includes the determination of products containing ethanol (up to a volume fraction of 85 %) and ether-type oxygenates and deposit control additives.
For determination of gum content in automotive ethanol (E85) fuel, no precision data is available (see 14.1).
For non-aviation fuels, a procedure for the determination of the heptane-insoluble portion of the residue is also described.

Ämnesområden

Flytande bränslen (75.160.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6246:2017/A1:2019

Petroleumprodukter - Hartstal hos destillatbränslen - Indunstningsmetoden - Tillägg 1: Renhetskrav för n-heptan (ISO 6246:2017/Amd 1:2019)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 503 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 503 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 804,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provning av flytande och gasformiga bränslen, SIS/TK 413

Internationell titel: Petroleum products - Gum content of fuels - Jet evaporation method - Amendment 1: Purity requirement for n-heptane (ISO 6246:2017/Amd 1:2019)

Artikelnummer: STD-80017555

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-10-15

Antal sidor: 16

Tillägg till: SS-EN ISO 6246:2017