Standard Tekniska rapporter · SIS-ISO/TR 29662:2021

Petroleumprodukter och andra vätskor - Vägledning för proving av flampunkt och brännbarhet (ISO/TR 29662:2020, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-ISO/TR 29662:2021

Petroleumprodukter och andra vätskor - Vägledning för proving av flampunkt och brännbarhet (ISO/TR 29662:2020, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document establishes an overview of test methods in the field to determine flash point and combustibility of petroleum and related products. It presents advice on application and specification development. This document is not intended to be a comprehensive manual on flash point and combustibility tests, and the interpretation of test results, however it covers the key aspects on these subjects.

Ämnesområden

Petroleumprodukter, allmänt (75.080)


Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-ISO/TR 29662:2021

Petroleumprodukter och andra vätskor - Vägledning för proving av flampunkt och brännbarhet (ISO/TR 29662:2020, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provning av flytande och gasformiga bränslen, SIS/TK 413

Internationell titel: Petroleum products and other liquids — Guidance for flash point and combustibility testing (ISO/TR 29662:2020, IDT)

Artikelnummer: STD-80032437

Utgåva: 1

Fastställd: 2021-11-18

Antal sidor: 24