Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13734:2013

Naturgas - Organiska föreningar använda som luktämnen - Krav och provningsmetoder (ISO 13734:2013)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13734:2013

Naturgas - Organiska föreningar använda som luktämnen - Krav och provningsmetoder (ISO 13734:2013)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies requirements and test methods for organic compounds suitable for odorization of natural gas and natural gas substitutes for public gas supply, hereafter referred to as odorants.

Ämnesområden

Naturgas (75.060)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13734:2013

Naturgas - Organiska föreningar använda som luktämnen - Krav och provningsmetoder (ISO 13734:2013)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provning av flytande och gasformiga bränslen, SIS/TK 413

Internationell titel: Natural gas - Organic components used as odorants - Requirements and test methods (ISO 13734:2013)

Artikelnummer: STD-100149

Utgåva: 2

Fastställd: 2013-11-12

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN ISO 13734