Standard Svensk standard · SS-EN 13016-2:2007

Flytande petroleumprodukter - Ångtryck - Del 2: Bestämning av absolut ångtryck (AVP) mellan 40 ºC och 100 ºC

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13016-2:2007

Flytande petroleumprodukter - Ångtryck - Del 2: Bestämning av absolut ångtryck (AVP) mellan 40 ºC och 100 ºC
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a method for the determination of absolute vapour pressure of liquid petroleum products at elevated temperatures. The conditions used in the test described in this standard are a vapour to liquid ratio of 3:2 and an initial injection temperature of 37,8 °C or 30,0 °C. The method described is suitable for testing air-saturated samples that exert an air-saturated vapour pressure of between 9 kPa and 500 kPa at temperatures between 40 °C and 100 °C. This European S

Ämnesområden

Petroleumprodukter, allmänt (75.080) Flytande bränslen (75.160.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13016-2:2007

Flytande petroleumprodukter - Ångtryck - Del 2: Bestämning av absolut ångtryck (AVP) mellan 40 ºC och 100 ºC
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provning av flytande och gasformiga bränslen, SIS/TK 413

Internationell titel: Liquid petroleum products - Vapour pressure - Part 2: Determination of absolute vapour pressure (AVP) between 40°C and 100°C

Artikelnummer: STD-63180

Utgåva: 2

Fastställd: 2007-09-20

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 13016-2