Standard Svensk standard · SS-ISO 10307-2:2009

Petroleumprodukter - Total halt sediment i återstodseldningsoljor - Del 2: Bestämning efter accelererad åldring (ISO 10307-2:2009, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 10307-2:2009

Petroleumprodukter - Total halt sediment i återstodseldningsoljor - Del 2: Bestämning efter accelererad åldring (ISO 10307-2:2009, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO10307 specifies two procedures— A (thermal) and B (chemical) — for the accelerated ageing of residual fuel oils. When combined with the hot filtration method specified in ISO10307-1, these procedures permit the prediction of fuel oil stability, as affected by sedimentation, during storage and handling of the fuel oils.

Ämnesområden

Flytande bränslen (75.160.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 10307-2:2009

Petroleumprodukter - Total halt sediment i återstodseldningsoljor - Del 2: Bestämning efter accelererad åldring (ISO 10307-2:2009, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provning av flytande och gasformiga bränslen, SIS/TK 413

Internationell titel: Petroleum products - Total sediment in residual fuel oils - Part 2: Determination using standard procedures for ageing (ISO 10307-2:2009, IDT)

Artikelnummer: STD-68939

Utgåva: 2

Fastställd: 2009-02-16

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-ISO 10307-2