Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3656:2011/A1:2017

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor – Bestämning av UV-absorbans uttryckt som absorptionskoefficient – Ändring 1 (ISO 3656:2011/Amd 1:2017)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3656:2011/A1:2017

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor – Bestämning av UV-absorbans uttryckt som absorptionskoefficient – Ändring 1 (ISO 3656:2011/Amd 1:2017)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a method for the determination of the absorbance at ultraviolet wavelengths of animal and vegetable fats and oils.
Milk and milk products (or fat obtained from milk and milk products) are excluded from the scope of this document.

Ämnesområden

Animaliska och vegetabiliska oljor och fetter (67.200.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3656:2011/A1:2017

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor – Bestämning av UV-absorbans uttryckt som absorptionskoefficient – Ändring 1 (ISO 3656:2011/Amd 1:2017)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provning av flytande och gasformiga bränslen, SIS/TK 413

Internationell titel: Animal and vegetable fats and oils - Determination of ultraviolet absorbance expressed as specific UV extinction - Amendment 1 (ISO 3656:2011/Amd 1:2017)

Artikelnummer: STD-8027743

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-07-28

Antal sidor: 16

Tillägg till: SS-EN ISO 3656:2011