Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3016:2019

Petroleum och relaterade produkter från naturliga eller syntetiska källor - Bestämning av lägsta flyttemperatur (ISO 3016:2019)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3016:2019

Petroleum och relaterade produkter från naturliga eller syntetiska källor - Bestämning av lägsta flyttemperatur (ISO 3016:2019)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a method for the determination of the pour point of petroleum products. A separate procedure suitable for the determination of the lower pour point of fuel oils, heavy lubricant base stock, and products containing residual fuel components is also described.
The procedure described in this document is not suitable for crude oils.
NOTE There is equipment available that uses an automated procedure similar to the one described in this document. However, the precision thereof has not been established[1].
[1] ISO develops an automated test method standard.

Ämnesområden

Petroleumprodukter, allmänt (75.080)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3016:2019

Petroleum och relaterade produkter från naturliga eller syntetiska källor - Bestämning av lägsta flyttemperatur (ISO 3016:2019)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provning av flytande och gasformiga bränslen, SIS/TK 413

Internationell titel: Petroleum and related products from natural or synthetic sources - Determination of pour point (ISO 3016:2019)

Artikelnummer: STD-80012315

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-06-03

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-ISO 3016