Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6974-5:2014

Naturgas - Bestämning av sammansättning och tillhörande osäkerhet genom gaskromatografisk metod - Del 5: Isotermisk metod för kväve, koldioxid, kolväten CI till C5 och kolväten C6+ (ISO 6974-5:2014)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6974-5:2014

Naturgas - Bestämning av sammansättning och tillhörande osäkerhet genom gaskromatografisk metod - Del 5: Isotermisk metod för kväve, koldioxid, kolväten CI till C5 och kolväten C6+ (ISO 6974-5:2014)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 6974-5:2014 describes a gas chromatographic method for the quantitative determination of the content of nitrogen, carbon dioxide and C1 to C5 hydrocarbons individually and a composite C6+ measurement, which represents all hydrocarbons of carbon number 6 and above in natural gas samples

Ämnesområden

Naturgas (75.060)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6974-5:2014

Naturgas - Bestämning av sammansättning och tillhörande osäkerhet genom gaskromatografisk metod - Del 5: Isotermisk metod för kväve, koldioxid, kolväten CI till C5 och kolväten C6+ (ISO 6974-5:2014)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provning av flytande och gasformiga bränslen, SIS/TK 413

Internationell titel: Natural gas - Determination of composition and associated uncertainty by gas chromatography - Part 5: Isothermal method for nitrogen, carbon dioxide, C1 to C5 hydrocarbons and C6+ hydrocarbons (ISO 6974-5:2014)

Artikelnummer: STD-102471

Utgåva: 2

Fastställd: 2014-07-24

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-EN ISO 6974-5