Standard Svensk standard · SS-EN ISO 2620:2024

Analys av naturgas – Biometan – Bestämning av flyktiga organiska föreningar genom termisk desorption och gaskromatografi med flamjonisations- och/eller masspektrometridetektorer (ISO 2620:2024, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 2620:2024

Analys av naturgas – Biometan – Bestämning av flyktiga organiska föreningar genom termisk desorption och gaskromatografi med flamjonisations- och/eller masspektrometridetektorer (ISO 2620:2024, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document describes a method for sampling and analysis of volatile organic compounds (VOCs), including siloxanes, terpenes, organic sulfur compounds, in natural gas and biomethane matrices, using thermal desorption gas chromatography with flame ionization and/or mass spectrometry detectors (TD-GC-FID/MS).

Ämnesområden

Naturgas (75.060)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 2620:2024

Analys av naturgas – Biometan – Bestämning av flyktiga organiska föreningar genom termisk desorption och gaskromatografi med flamjonisations- och/eller masspektrometridetektorer (ISO 2620:2024, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provning av flytande och gasformiga bränslen, SIS/TK 413

Internationell titel: Analysis of natural gas — Biomethane — Determination of VOCs by thermal desorption gas chromatography with flame ionization and/or mass spectrometry detectors (ISO 2620:2024, IDT)

Artikelnummer: STD-82086504

Utgåva: 1

Fastställd: 2024-04-05

Antal sidor: 20