Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3838:2004/A1:2023

Råolja och flytande eller fasta petroleumprodukter - Bestämning av densitet eller relativ densitet -Metoder för pyknometer med kapillärrörsförsedd propp och pyknometer med graderad bikapillär - Tillägg 1 (ISO 3838:2004/Amd 1:2023)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3838:2004/A1:2023

Råolja och flytande eller fasta petroleumprodukter - Bestämning av densitet eller relativ densitet -Metoder för pyknometer med kapillärrörsförsedd propp och pyknometer med graderad bikapillär - Tillägg 1 (ISO 3838:2004/Amd 1:2023)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 700 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 700 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 120 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
EN ISO 3838:2004 specifies methods for the determination of the density or relative density of crude petroleum and of petroleum products handled as liquids.

The capillary-stoppered pyknometer method is also for use with solids and this method may also be used for coal tar products, including road tars, creosote and tar pitches, or for mixtures of these with petroleum products. This method is not suitable for the determination of the density or relative density of highly volatile liquids having Reid vapour pressures greater than 50 kPa according to ISO 3007 or having an initial boiling point below 40 degrees Celsius.

The graduated bicapillary pyknometer method is recommended for the accurate determination of the density or relative density of all except the more viscous products, and is particularly useful when only small amounts of samples are available. The method is restricted to liquids having Reid vapour pressures of 130 kPa or less according to ISO 3007 and having kinematic viscosities less than 50 mm2/s (50 centistokes (cSt)) at the test temperature.

Special precautions are specified for the determination of the density or relative density of highly volatile liquids.

Ämnesområden

Råolja (75.040) Petroleumprodukter, allmänt (75.080)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3838:2004/A1:2023

Råolja och flytande eller fasta petroleumprodukter - Bestämning av densitet eller relativ densitet -Metoder för pyknometer med kapillärrörsförsedd propp och pyknometer med graderad bikapillär - Tillägg 1 (ISO 3838:2004/Amd 1:2023)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 700 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 700 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 120 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provning av flytande och gasformiga bränslen, SIS/TK 413

Internationell titel: Crude petroleum and liquid or solid petroleum products - Determination of density or relative density - Capillary-stoppered pyknometer and graduated bicapillary pyknometer methods - Amendment 1 (ISO 3838:2004/Amd 1:2023)

Artikelnummer: STD-80048052

Utgåva: 1

Fastställd: 2024-01-03

Antal sidor: 12

Tillägg till: SS-EN ISO 3838:2004