Standard Svensk standard · SS-EN ISO 20122:2024

Vegetabiliska oljor – Bestämning av mättade kolväten från mineralolja (MOSH) och aromatiska kolväten från mineralolja (MOAH) med online-kopplad HPLC-GC-FID-analys – Metod för låg kvantifieringsgräns (ISO 20122:2023, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 20122:2024

Vegetabiliska oljor – Bestämning av mättade kolväten från mineralolja (MOSH) och aromatiska kolväten från mineralolja (MOAH) med online-kopplad HPLC-GC-FID-analys – Metod för låg kvantifieringsgräns (ISO 20122:2023, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a procedure for the determination of saturated and aromatic hydrocarbons (from C10 to C50) in vegetable fats and oils using the online-coupled high performance liquid chromatography-gas chromatography-flame ionization detection (HPLC-GC-FID).[4][5][6] This document does not apply to other matrices.
The method is applicable for the analysis of mineral oil saturated hydrocarbons (MOSH) and/or mineral oil aromatic hydrocarbons (MOAH).
According to the results of the interlaboratory studies, the method has been proven suitable for MOSH mass concentrations above 3 mg/kg and MOAH mass concentrations above 2 mg/kg.
In case of suspected interferences, the fossil origin of the MOSH and MOAH fraction can be verified by examination by GC⨯GC-MS.
An alternative method for the epoxidation of the MOAH fraction (performic acid epoxidation) is proposed in Annex C. This alternative method provides comparable results to the ethanolic epoxidation of the MOAH fraction described in 8.6. This alternative method for epoxidation has proven to be efficient for samples with a high amount of interferences in the MOAH fraction (e.g. tropical oils).[14]

Ämnesområden

Animaliska och vegetabiliska oljor och fetter (67.200.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 20122:2024

Vegetabiliska oljor – Bestämning av mättade kolväten från mineralolja (MOSH) och aromatiska kolväten från mineralolja (MOAH) med online-kopplad HPLC-GC-FID-analys – Metod för låg kvantifieringsgräns (ISO 20122:2023, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provning av flytande och gasformiga bränslen, SIS/TK 413

Internationell titel: Vegetable oils — Determination of mineral oil saturated hydrocarbons (MOSH) and aromatic hydrocarbons (MOAH) with online coupled HPLC-GC-FID analysis — Method for low limit of quantification (ISO 20122:2023, IDT)

Artikelnummer: STD-82086887

Utgåva: 1

Fastställd: 2024-04-19

Antal sidor: 56