Standard Svensk standard · SS-ISO 17315:2015

Petroleumprodukter och andra vätskor - Etanol - Bestämning av totalsyratal genom potentiometrisk titrering (ISO 17315:2014, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 17315:2015

Petroleumprodukter och andra vätskor - Etanol - Bestämning av totalsyratal genom potentiometrisk titrering (ISO 17315:2014, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies a test method for the determination of total acidity of ethanol by potentiometric titration. The total acidity is reported as acetic acid mass, in milligrams, per ethanol volume, in litres, or as mass percent of acetic acid (% m/m), if the density of ethanol is known.NOTE 1 For the purposes of this International Standard, the terms “% m/m” and “% v/v” are used to represent the mass fraction and the volume fraction of a material, respectively.NOTE 2 This method was evaluated with ethanol samples with different water contents (0,7 % m/m and 7 % m/m) and acidity values (5 mg to 50 mg HAc per litre of sample).

Ämnesområden

Flytande bränslen (75.160.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 17315:2015

Petroleumprodukter och andra vätskor - Etanol - Bestämning av totalsyratal genom potentiometrisk titrering (ISO 17315:2014, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provning av flytande och gasformiga bränslen, SIS/TK 413

Internationell titel: Petroleum products and other liquids - Ethanol - Determination of total acidity by potentiometric titration (ISO 17315:2014, IDT)

Artikelnummer: STD-8016832

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-10-21

Antal sidor: 20