Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 17225:2018

Bränslen och biobränslen - Utvärdering av metoder för oxidationsstabilitetsbestämning för destillatbränslen och blandningar därav med fettsyrametylestrar (FAME)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 17225:2018

Bränslen och biobränslen - Utvärdering av metoder för oxidationsstabilitetsbestämning för destillatbränslen och blandningar därav med fettsyrametylestrar (FAME)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document provides an overview of existing oxidation stability methods, with an emphasis on differences between the Rancimat (EN 14112/EN 15751) and PetroOxy (EN 16091) tests.

Ämnesområden

Flytande bränslen (75.160.20) Biobränslen (75.160.40)


Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 17225:2018

Bränslen och biobränslen - Utvärdering av metoder för oxidationsstabilitetsbestämning för destillatbränslen och blandningar därav med fettsyrametylestrar (FAME)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provning av flytande och gasformiga bränslen, SIS/TK 413

Internationell titel: Fuels and biofuels - Assessment on oxidation stability determination methods for distillate fuels and blends thereof with fatty acid methyl esters (FAME)

Artikelnummer: STD-80007147

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-10-08

Antal sidor: 44