Standard Svensk standard · SS-EN ISO 21637:2020

Fasta återvunna bränslen - Terminologi (ISO 21637:2020)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 21637:2020

Fasta återvunna bränslen - Terminologi (ISO 21637:2020)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard defines terms and definitions concerned in all standardisation work within
the scope of ISO/TC 300, i.e. terms used in the field of production and trade of solid recovered fuels
that are prepared from non-hazardous waste.
NOTE Solid biofuels are covered by the scope of ISO/TC 238.
Definitions in other standards with a scope different from the scope of this International Standard can
be different from the definitions in this International Standard.

Ämnesområden

Petroleum och samhörande teknik (01.040.75) Fasta bränslen (75.160.10) Biobränslen (75.160.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 21637:2020

Fasta återvunna bränslen - Terminologi (ISO 21637:2020)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fasta bränslen, SIS/TK 412

Internationell titel: Solid recovered fuels - Vocabulary (ISO 21637:2020)

Artikelnummer: STD-80026838

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-12-22

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 15357:2011