Standard Svensk standard · SS-EN 15357:2011

Fasta återvunna bränslen - Terminologi

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard defines terms and definitions concerned in all standardisation work within the scope of CEN/TC 343, i.e. terms used in the field of production and trade of solid recovered fuels that are prepared from non-hazardous waste.

NOTE Solid biofuels are covered by the scope of CEN/TC 335.

Ämnesområden

Petroleum och samhörande teknik (01.040.75) Fasta bränslen (75.160.10) Biobränslen (75.160.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fasta bränslen, SIS/TK 412

Internationell titel: Solid recovered fuels - Terminology, definitions and descriptions

Artikelnummer: STD-77282

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-03-28

Antal sidor: 32

Ersätter: SIS-CEN/TS 15357:2007