Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN/TS 15357:2007

Fasta återvunna bränslen - Terminologi

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 15357:2011

Omfattning
This Technical Specification defines terms concerned in all standardisation work within the scope of CEN/TC 343, i.e. terms used in the field of production and trade of solid recovered fuels that are prepared from non-hazardous waste. NOTE Solid biofuels are covered by the scope of CEN/TC 335.

Ämnesområden

Petroleum och samhörande teknik (01.040.75) Fasta bränslen (75.160.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Miljö och energi

Internationell titel: Solid recovered fuels - Terminology, definitions and descriptions

Artikelnummer: STD-57368

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-01-08

Antal sidor: 22

Ersätts av: SS-EN 15357:2011