Standardutveckling · SIS/TK 287

Utrustning för bensinstationer

Utrustning för drivmedelsstationer (bensin, diesel, etanol, LPG, LNG, CNG etc) omfattas av EU-direktiv för produkter, maskiner, ATEX, lågspänning och elektromagnetisk kompatibilitet. Vad bör man tänka på när man planerar att beställa, beräkna, konstruera, tillverka, importera, använda utrustning för bensinstationer? Hur uppfyller du EU-direktiv? Du behöver kanske hjälp när det gäller tolkningar av regler, standarder, EU-direktiv?

SIS tekniska kommitté för utrustning för bensinstationer arbetar bland annat med att sprida kunskap om standarder och regler för drivmedelsstationer till svenska industrin, utrustningstillverkare, konsulter, konstruktörer, anläggningsägare, importörer, inköpare och andra som berörs av reglerna för bensinstationer.

Verksamheten omfattar standarder för utrustningar som t.ex:

 • drivmedelsmätare
 • pistolventiler
 • slangbrottsventiler
 • avstängningsventiler
 • svivelkopplingar
 • tankmätare
 • överfyllnadsskydd
 • läckageövervakningssystem
 • fabrikstillverkade ståltankar för lagring av vätskor
 • rörledningar av termoplast
 • flexibel metallslang
 • utrustningar och tillbehör för gasol.

Den inkluderar även funktionskrav, produktbeskrivning tillsammans med provningsmetoder samt krav angående utvärdering av överensstämmelse med EU-direktiven.

Mer information om kommitténs arbete:

Vill du delta? Läs mer
Utgivet 29 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 9 företag och organisationer
Circle K Sverige AB, Göteborg
Dover Fueling Solutions UK Limited Filial, Malmö
Drivkraft Sverige AB, Stockholm
Fa LO Andersson Material & Processteknik, Kåge
Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Karlstad
OK-Q8 AB, Stockholm
OPW Sweden AB, Kungsör
Petroteknik Jan Ageheim AB, Brottby
Preem AB, Stockholm
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 3 internationella kommittéer
CEN/TC 286, Liquefied petroleum gas equipment and accessories
CEN/TC 393, Equipment for storage tanks and for service stations
CEN/TC 441, Fuel labelling
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Petroleum och motsvarande tekniker (75) Utrustning för petroleum- och naturgasindustri (75.180) Volymmätning och tillhörande utrustning (75.180.30) Utrustning för hantering av petroleumprodukter och naturgas (75.200) Fluidsystem och delar (23) Enheter för vätskelagring (23.020) Enheter för vätskelagring Allmänt (23.020.01) Stationära behållare och tankar (23.020.10) Stationära behållare och tankar (23.020.10) Rörledningskomponenter och rörledningar (23.040) Övriga rörledningskomponenter (23.040.99) Petroleum och samhörande teknik (01.040.75) Maskinsäkerhet (14) Tankar och lagringsutrustning (14.480)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Pierre Carpentier
Projektledare
pierre.carpentier@sis.se

Emma Stenberg
Projektkoordinator
+46704533317
emma.stenberg@sis.se

Hans Eriksson
Ordförande
Preem AB