Standardutveckling · SIS/TK 287

Utrustning för bensinstationer

Utrustning för drivmedelsstationer (bensin, diesel, etanol, LPG, LNG, CNG etc) omfattas av EU-direktiv för produkter, maskiner, ATEX, lågspänning och elektromagnetisk kompatibilitet. Vad bör man tänka på när man planerar att beställa, beräkna, konstruera, tillverka, importera, använda utrustning för bensinstationer? Hur uppfyller du EU-direktiv? Du behöver kanske hjälp när det gäller tolkningar av regler, standarder, EU-direktiv?

SIS tekniska kommitté för utrustning för bensinstationer arbetar bland annat med att sprida kunskap om standarder och regler för drivmedelsstationer till svenska industrin, utrustningstillverkare, konsulter, konstruktörer, anläggningsägare, importörer, inköpare och andra som berörs av reglerna för bensinstationer.

Verksamheten omfattar standarder för utrustningar som t.ex:

 • drivmedelsmätare
 • pistolventiler
 • slangbrottsventiler
 • avstängningsventiler
 • svivelkopplingar
 • tankmätare
 • överfyllnadsskydd
 • läckageövervakningssystem
 • fabrikstillverkade ståltankar för lagring av vätskor
 • rörledningar av termoplast
 • flexibel metallslang
 • utrustningar och tillbehör för gasol.

Den inkluderar även funktionskrav, produktbeskrivning tillsammans med provningsmetoder samt krav angående utvärdering av överensstämmelse med EU-direktiven.

Mer information om kommitténs arbete:

Vill du delta? Läs mer
Arbetar nu med 12 standarder
EN 13617-4, Bensinstationer - Del 4: Säkerhetskrav för konstruktion och utformning av svivelkopplingar för användning i mätanläggningar för drivmedel
EN 13617-3, Bensinstationer - Del 3: Säkerhetskrav för konstruktion och utformning av automatiska rörbrottsventiler
EN 13617-2, Bensinstationer - Del 2: Säkerhetskrav för konstruktion och utformning av slangbrottsventiler för användning i mätanläggningar för drivmedel
EN 13617-1, Bensinstationer - Del 1: Säkerhetskrav för konstruktion och utformning av drivmedelspumpar, drivmedelsmätare, dispensermätare och externa pumpenheter
EN 13012, Bensinstationer - Konstruktion och prestanda för automatiska pistolventiler till bränslepumpar
EN 13160-7:2016/prA, Tillägg till EN 13160-7:2016 "Läckageövervakningssystem - Del 7: Krav samt provnings- och utvärderingsmetoder för mellanrumsutrymmen, läckageövervakningsbeklädnader och -skal"
EN 13160-5:2016/prA, Tillägg till EN 13160-5:2016 "Läckageövervakningssystem - Del 5: Krav samt provnings- och utvärderingsmetoder för invändigt tankmätarsystem och trycksatta rörledningssystem"
EN 13160-4:2016/prA, Tillägg till EN 13160-4:2016 "Läckageövervakningssystem - Del 4: Krav samt provnings- och utvärderingsmetoder för sensorbaserade läckageövervakningssystem"
EN 13160-3:2016/prA, Tillägg till EN 13160-3:2016 "Läckageövervakningssystem - Del 3: Krav samt provnings- och utvärderingsmetoder för vätskesystem för tankar"
EN 13160-2:2016/prA, Tillägg till EN 13160-2:2016 "Läckageövervakningssystem - Del 2: Krav samt provnings- och utvärderingsmetoder för tryck- och vakuumsystem"
EN 13160-1:2016/prA, Tillägg till EN 13160-1:2016 "Läckageövervakningssystem - Del 1: Allmänna principer"
EN 16652-2, -Utrustning och tillbehör för gasol (LPG) - Verkstad för motorgasdrivna fordon - Del 2: Kompetens och utbildning av personal
Visa fler Visa färre
Utgivet 28 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 14 företag och organisationer
Afriso Ema AB, Arlöv
Circle K Sverige AB, Göteborg
Dover Fueling Solutions UK Limited Filial, Malmö
Elaflex AB, Danderyd
Firma L-O Andersson Material & Processteknik, Kåge
Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Karlstad
OKQ8 AB, Stockholm
OPW Sweden AB, Kungsör
Petroteknik Jan Ageheim AB, Brottby
Preem AB, Stockholm
SPIMFAB Spi Miljösaneringfond AB, Stockholm
SPT, Scandinavian Petroleum Technic Association, Tyresö
Wennstrom Flow Control AB, Kungsör
Wennstrom Fuel Systems AB, Stockholm
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 2 internationella kommittéer
CEN/TC 286, Liquefied petroleum gas equipment and accessories
CEN/TC 393, Equipment for storage tanks and for service stations
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Petroleum och motsvarande tekniker Utrustning för petroleum- och naturgasindustri Volymmätning och tillhörande utrustning Utrustning för hantering av petroleumprodukter och naturgas Fluidsystem och delar Enheter för vätskelagring Enheter för vätskelagring Allmänt Stationära behållare och tankar Stationära behållare och tankar Rörledningskomponenter och rörledningar Övriga rörledningskomponenter Petroleum och samhörande teknik Maskinsäkerhet Tankar och lagringsutrustning