Standard Svensk standard · SS-EN 13616-1:2016

Överfyllnadsskydd för stationära cisterner, avsedda för flytande petroleumbränslen - Del 1: Överfyllnadsskydd med förslutningsanordning

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13616-1:2016

Överfyllnadsskydd för stationära cisterner, avsedda för flytande petroleumbränslen - Del 1: Överfyllnadsskydd med förslutningsanordning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 140 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 140 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 824 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard contains requirements, test and assessment methods, marking, labelling and packaging applicable to overfill prevention devices with closure device. The devices are usually composed by — sensor, — evaluation device, — closure device. Overfill prevention devices intended to be used in/with underground and/or above ground, non-pressurized, static tanks designed for liquid fuels.NOTE Liquid fuel means liquids for internal combustion engines, heating/cooling boilers and generators.

Ämnesområden

Stationära behållare och tankar (23.020.10) Utrustning för hantering av petroleumprodukter och naturgas (75.200)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13616-1:2016

Överfyllnadsskydd för stationära cisterner, avsedda för flytande petroleumbränslen - Del 1: Överfyllnadsskydd med förslutningsanordning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 140 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 140 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 824 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Utrustning för bensinstationer, SIS/TK 287

Internationell titel: Overfill prevention devices for static tanks for liquid fuels - Part 1: Overfill prevention devices with closure device

Artikelnummer: STD-8020837

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-06-13

Antal sidor: 44

Ersätter: SS-EN 13616:2005/AC:2006 , SS-EN 13616:2005