Standard Svensk standard · SS-EN 13160-3:2016

Läckageövervakningssystem - Del 3: Krav samt provnings- och utvärderingsmetoder för vätskesystem för tankar

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard gives requirements and the corresponding test/assessment methods applicable to leak detection kits based on the drop of the liquid level in the leak detection liquid reservoir. Leak detection kits are intended to be used with double skin, underground or above ground, non-pressurized, tanks designed for water polluting liquids.
The liquid leak detection kits are usually composed of:
— sensing device (liquid sensor);
— evaluation device;
— alarm device.

Ämnesområden

Enheter för vätskelagring Allmänt (23.020.01) Övriga rörledningskomponenter (23.040.99) Kablar (29.060.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Utrustning för bensinstationer, SIS/TK 287

Internationell titel: Leak detection systems - Part 3: Requirements and test/assessment methods for liquid systems for tanks

Artikelnummer: STD-8021734

Utgåva: 2

Fastställd: 2016-08-08

Antal sidor: 56

Ersätter: SS-EN 13160-3