Standard Svensk standard · SS-EN 13616-2:2016

Överfyllnadsskydd för stationära cisterner, avsedda för flytande petroleumbränslen - Del 2: Överfyllnadsskydd utan förslutningsanordning

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13616-2:2016

Överfyllnadsskydd för stationära cisterner, avsedda för flytande petroleumbränslen - Del 2: Överfyllnadsskydd utan förslutningsanordning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 140 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 140 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 824 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard contains requirements, test and assessment methods, marking, labelling and packaging applicable to overfill prevention devices without a closure device. The overfill prevention device without a closure device is usually composed of — overfill prevention sensor consists of — sensor, — electrical interface, — mechanical interface, — overfill prevention controller according to EN 16657. These overfill prevention devices are intended to be used in/with underground or above ground, non-pressurized, static tanks designed for liquid fuels. NOTE 1 Liquid fuel means liquids for internal combustion engines, heating/cooling boilers and generators. NOTE 2 In further text, for liquid fuels the term liquid is used.

Ämnesområden

Stationära behållare och tankar (23.020.10) Utrustning för hantering av petroleumprodukter och naturgas (75.200)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13616-2:2016

Överfyllnadsskydd för stationära cisterner, avsedda för flytande petroleumbränslen - Del 2: Överfyllnadsskydd utan förslutningsanordning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 140 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 140 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 824 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Utrustning för bensinstationer, SIS/TK 287

Internationell titel: Overfill prevention devices for static tanks for liquid fuels - Part 2: Overfill prevention devices without a closure device

Artikelnummer: STD-8020838

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-06-13

Antal sidor: 48

Ersätter: SS-EN 13616:2005/AC:2006 , SS-EN 13616:2005