Standard Svensk standard · SS-EN 13160-7:2016

Läckageövervakningssystem - Del 7: Krav samt provnings- och utvärderingsmetoder för mellanrumsutrymmen, läckageövervakningsbeklädnader och -skal

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard gives requirements and the corresponding test/assessment methods applicable to leak detection lining kits and leak detection jacket kits. Leak detection lining kits and leak detection jackets kits intended to be used to create an interstitial space or leakage containment in single skin underground or above ground, non-pressurized, tanks designed for water polluting liquids. The kit has to be used only in conjunction with leak detection kits covered by EN 13160-2 to EN 13160-4.

Ämnesområden

Enheter för vätskelagring Allmänt (23.020.01) Stationära behållare och tankar (23.020.10) Övriga rörledningskomponenter (23.040.99) Elutrustning för explosionsfarliga miljöer (29.260.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Utrustning för bensinstationer, SIS/TK 287

Internationell titel: Leak detection systems - Part 7: Requirements and test/assessment methods for interstitial spaces, leak detection linings and leak detection jackets

Artikelnummer: STD-8021738

Utgåva: 2

Fastställd: 2016-08-08

Antal sidor: 60

Ersätter: SS-EN 13160-7