Standard Svensk standard · SS-EN 13160-7

Läckageövervakningssystem - Del 7: Allmänna krav och testmetoder för mellanrum, beklädnad och mantel för skydd mot läckage

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 13160-7:2016

Ämnesområden

Enheter för vätskelagring Allmänt (23.020.01) Övriga rörledningskomponenter (23.040.99) Elutrustning för explosionsfarliga miljöer (29.260.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Utrustning för bensinstationer, SIS/TK 287

Internationell titel: Leak detection systems - Part 7: General requirements and test methods for interstitial spaces, leak protecting linings and leak protecting jackets

Artikelnummer: STD-34542

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-09-12

Antal sidor: 26

Ersätts av: SS-EN 13160-7:2016