Standard Svensk standard · SS-EN 12285-2:2005

Fabrikstillverkade ståltankar - Del 2: Horisontella, cylindriska enkel- och dubbelmantlade tankar för lagring ovan jord av vattenförorenande brännbara och icke brännbara vätskor

Status: Gällande

Ämnesområden

Stationära behållare och tankar (23.020.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Utrustning för bensinstationer, SIS/TK 287

Internationell titel: Workshop fabricated steel tanks - Part 2: Horizontal cylindrical single skin and double skin tanks for the above ground storage of flammable and non-flammable water polluting liquids

Artikelnummer: STD-38909

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-02-25

Antal sidor: 33