Standard Svensk standard · SS-EN 14678-2:2007+A1:2012

Utrustning och tillbehör för gasol (LPG) - Konstruktion och användning av utrustning för påfyllningsstationer för (LPG) gasoldrivna fordon - Del 2: Installationskrav och komponenter förutom mätarskåp

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14678-2:2007+A1:2012

Utrustning och tillbehör för gasol (LPG) - Konstruktion och användning av utrustning för påfyllningsstationer för (LPG) gasoldrivna fordon - Del 2: Installationskrav och komponenter förutom mätarskåp
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard covers the installation requirements, on fixed LPG filling stations and on multi-fuel filling stations, for the automotive LPG equipment and components, which are required to safely dispense automotive LPG.

This European Standard does not cover on-site and off-site safety distances.

NOTE Users of this European Standard should be aware that National regulations may be in place covering all or some of the requirements of this European Standard. National regulations over-ride any requirement in this European Standard in the states where they apply.

Ämnesområden

Utrustning för hantering av petroleumprodukter och naturgas (75.200)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14678-2:2007+A1:2012

Utrustning och tillbehör för gasol (LPG) - Konstruktion och användning av utrustning för påfyllningsstationer för (LPG) gasoldrivna fordon - Del 2: Installationskrav och komponenter förutom mätarskåp
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Utrustning för bensinstationer, SIS/TK 287

Internationell titel: LPG equipment and accessories - Construction and performance of LPG equipment for automotive filling stations - Part 2: Components other than dispensers and installation requirements

Artikelnummer: STD-84992

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-02-13

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN 14678-2:2007